Βίντεο

Ονυχοκρύπτωση με νεόπλαστο ιστο

Εκπυρήνωση κάλου

Το κατάστημα μας

Τοποθέτηση νάρθηκα τιτανίου

Τοποθέτηση νάρθηκα τιτανίου

Αφαίρεση κάλου με χρήση Tricomedon